Patrycja Wojsyk - FISZKI audio - j. włoski - Czasowniki dla początkujących (Małgorzata Rychlicka-Jones)

Odmiana czasowników w języku włoskim

Fiszki - Włoski - Czasowniki to nagrania czasowników w języku włoskim wraz z tłumaczeniem. Na początek mamy do dyspozycji 55 plików zawierających 55 czasowników wraz z odmianą przez osoby w czasie teraźniejszym. Oto lista (czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej): agisco, vado, appaio, arrostisco, ho, bevo, capisco, colgo, conduco, cuocio, do, definisco, diminuisco, dico, devo, sono, faccio, ferisco, finisco, giaccio, guarisco, muoio, muovo, piaccio, posso, preferisco, produco, propongo, pulisco, punisco, restituisco, riempio, rimango, salgo, so, scelgo, scio, siedo, sparisco, spedisco, spengo, spio, sto, suggerisco, tengo, tolgo, tossisco, tradisco, traduco, traggo, trasferisco, unisco, esco, vengo, voglio. W sumie kurs składa się z ośmiu części:

  1. Czas terazniejszy
  2. Tryb rozkazujacy
  3. Czas przeszly bliski
  4. Czas przeszly niedokonany
  5. Czas przyszly prosty
  6. Tryb warunkowy
  7. Imieslow czynny
  8. Kolokacje

Oczywiście trudno na raz zapamiętać np. wszystkie odmiany 55 czasowników w czasie teraźniejszym. Ja początkowo słuchałem całości, aby osłuchać się. Potem starałem się zapamiętać odmianę kolejnych czasowników. Później przeszedłem do nauki czasów (jeszcze jestem na tym etapie).

Biorąc pod uwagę cenę myślę, że to coś co każdy uczący się włoskiego powinien kupić. To bardzo przydane narzędzie. Podobne trochę do tablic odmian czasowników, ale lepsze, bo zawiera także wymowę. Bo jedno to uczyć się, że wymowa "g" przed "o" różni się od wymowy "g" przed "i", a inna rzecz to usłyszeć tą różnicę podczas odmiany. Mi to pomogło nie tylko w nauce czasowników, ale także zasad wymowy.

Słowa kluczowe: włoski, edukacja
Wydawca: Cztery Głowy
Autor recenzji:
Piotr Borowski
2016-02-09