Susan Wise Bauer - The History of the Ancient World (John Lee)

Historia starożytnego świata od najwcześniejszych źródeł aż do upadku Rzymu

Zawsze fascynowała mnie historia starożytna jak wojny perskie, peloponeskie, a potem punickie. Wprawdzie dziś niektórzy twierdzą, że zbyt duży nacisk jest kładziony na historię białych ludzi, ale z drugiej strony właśnie oni stworzyli takie pojęcie. Ojcem historii jest Herodot, który pisał o wojnach perskich. Jego następcą był Tukidydes, który pisał o wojnach peloponeskich. Po nich przyszli rzymscy historycy opisujący wojny punickie. Inne kultury np. aborygeni w Australii nie widzieli potrzeby zapisywania historii. Z resztą to samo można powiedzieć o pierwszych Polakach, pierwszą spisaną kronikę dostaliśmy dopiero za Bolesława III Krzywoustego. Co więc mówi nam historia o starożytnych?

Autorka już we wstępie odróżnia historię od archeologii. Wprawdzie te dwie dziedziny się zazębiają i wzajemnie przenikają jednak nie można archeologii nazwać historią jak to niektórzy próbują. Odkrycia prehistorycznych ludzi są wprawdzie fascynujące, ale niewiele nam mówią o wydarzeniach, w których tamci ludzie oraz odkopane przedmioty występowały. Tak więc historia zaczyna się od spisywania opowieści. Autorka świetnie porównała mity do dymu. Wprawdzie dym zasłania widok, ale wiadomo, że jest wywołany przez jakiś ogień. Tak samo jest z mitem - wprawdzie przekazuje dość mylącą fabułę, ale pod nią kryją się rzeczywiste wydarzenia.

Tą książkę czyta John Lee, który jest świetnym lektorem. Niemniej autorką jest kobieta. Najlepiej byłoby chyba gdyby przeczytała sama, albo gdyby zatrudniono lektorkę. Muszę powiedzieć, że dużą część książki przesłuchałem myśląc, że autorem jest mężczyzna, a przecież autorka jest osobą niezwykłą - np. łaciny nauczyła się w wieku 10 lat.

Książkę polecam, ale przestrzegam, że fragmenty dotyczące najstarszych cywilizacji są w dużej mierze oparte na domysłach, a nie na faktach, których nie ma. Jest to odczytywanie mitów i tłumaczenie ich na historię. Późniejsze czasy mają więcej materiałów źródłowych, a więc i więcej faktów.

Słowa kluczowe: historia, po angielsku
Wydawca: Audible
Autor recenzji:
Piotr Borowski
2018-02-28