Richard Shirreff - 2017: Wojna z Rosją (Adam Bauman)

Literacka wizja bliskiej przyszłości

Richard Shirreff był zastępcą dowódcy NATO (Deputy Supreme Allied Commander Europe) do marca 2014. Pozycję tą przed nim pełnił między innymi Bernard Montgomery, po nim pełni ją Adrian Bradshaw. Generał Shirreff mimo przejścia na emeryturę dalej interesuje się żywo polityką europejską i wskazuje na zagrożenie ze strony Rosji Putina.

Jego książka "2017: Wojna z Rosją" to political-fiction - literacka wizja przyszłości i wojny z Rosją w 2017 roku. Książkę po angielsku wydano w październiku 2016 roku. Polskie wydanie ukazało się w tym samym miesiącu i nic w tym dziwnego. Polskiego czytelnika ewentualna wojna z Rosją interesuje chyba bardziej niż czytelnika angielskiego (generał Shirreff jest Anglikiem). Niestety już w listopadzie jego książka (przynajmniej częściowo) się zdezaktualizowała. Pisząc o przyszłości w roku 2017 pisze o decyzjach pani prezydent. Wprawdzie nie wymienia nazwiska, ale przecież wiadomo, że miał na myśli Hillary Clinton. Ona jednak przegrała wybory i w styczniu decyzje będzie podejmował Donald Trump. Czy zmienia to użyteczność przewidywań generała Shirreffa?

Clinton w wyborach bardzo negatywnie wypowiadała się o Rosji, zarzucając jej próbę wpływania na elekcję. Jej wybór prowadziłby do ochłodzenia stosunków amerykańsko-rosyjskich. Z drugiej strony Trump zapowiedział próbę porozumienia z Putinem w sprawie wspólnego wroga - ISIS. Prezydent elekt wspominał też o wycofaniu się USA z NATO jeżeli sojusznicy nie będą łożyć na utrzymanie tej organizacji. Richard Shirreff pisał z ubolewaniem nad osłabianiem wojsk państw należących do NATO. Tak więc mimo, że układ w USA jest inny niż przewidywała książka generała jej wizja wcale nie stała się nieaktualna. Poniżej pozwolę sobie na własne "political-fiction" i uzupełnienie wizji autora.

W 2017 roku Donald Trump obejmuje stanowisko Prezydenta USA. Ponieważ państwa członkowskie NATO nie respektują swoich zobowiązań pieniężnych wobec tej organizacji Trump zgodnie ze swoimi obietnicami politycznymi wycofuje się z tej organizacji. Wspólnie z Rosją niszczy ISIS. Syria z pomocą Putina przywraca porządek w swoich granicach. Putin korzystając z okazji osłabienia NATO zagrabia resztę Ukrainy w ramach pomocy dla "uciskanych Rosjan". Amerykański rząd wyraża swoje zaniepokojenie, ale skupia się na ratowaniu swojej gospodarki i tradycyjnie wpada w izolacjonizm w sprawie europejskich problemów.

Z drugiej strony i ja, i autor możemy się mylić. Donald Trump właśnie mianował na sekretarza obrony USA Jamesa "Mad Dog" Mattisa. Przydomek "Mad Dog" oznacza "Szalony Pies" i zdaje się nawiązywać to tego, że wypowiedział się o tym jak przyjemnie jest strzelać do wrogów: "So it's a hell of a lot of fun to shoot them. Actually, it's a lot of fun to fight. You know, it's a hell of a hoot. It's fun to shoot some people." Taka osoba na tym stanowisku samym przydomkiem może wystraszyć Putina. Czas pokaże jaki będzie nadchodzący 2017 rok.

Książka jest ciekawa. Wizja, mimo potrzeby naniesienia poprawek (jak moich), zdaje się być prawdziwa. Audiobooka czyta Adam Bauman, który świetnie wciela się w generała i przedstawia jego argumenty ostrzegając Europę przed Rosją.

Słowa kluczowe: historia, polityka, political fiction
Wydawca: Rebis
Autor recenzji:
Piotr Borowski
2016-12-08